×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI

Kayseri Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleri ile uyum sağlayacak şekilde;

Mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte insan gücü yetiştirebilmek, kurumsal kapasite ve kültür alt yapısı geliştirebilmek, araştırma geliştirme faaliyetleri ve üretilen projeler ile bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayabilmek için paydaşlarla işbirliği ve sürekli iyileştirmeyi temel alan bir kalite politikasını benimsemektedir.