×
TUR
KAYÜ Anasayfa
KALİTE POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI
  • Üniversite ve yüksekokulumuzun misyon, vizyon ve değerleriyle uyumlu,
  • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinlikte tercih edilen mezunlar yetiştiren,
  • Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımı ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla sürekli olarak iyileştiren,
  • Paydaşlarla iş birliği içerisinde toplumun ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak araştırmalar yapan ve projeler üreten,
  • Değişime ve gelişime açık bir kalite güvence sistemine sahip olmaktır.