×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
KURULUŞ-TARİHÇE
KURULUŞ-TARİHÇE

Kuruluş

Develi Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi Senatosu'nun 10.01.2003 tarihli oturumunda oybirliği ile alınan kararla kurulmuştur.

Tarihçe

Erciyes Üniversitesi Senatosunun 10.01.2003 tarihli toplantısı ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde Develi Meslek Yüksekokulu açılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 12.01.2005'te Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü olarak Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT atanmıştır.

Develi Meslek Yüksekokulu program planlamasında Teknik (3), İktisadi ve İdari (2) ve Sağlık (1) Programları olmak üzere toplam 6 (Altı) program açılması planlanmıştır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ile Lojistik Programlarına öğrenci alınarak Erciyes Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan Mühendislik Fakültesi binasında öğretime başlanmıştır.

7 Ağustos 2004 tarihinde Seyrani Kampüsünde temeli atılan Meslek Yüksekokulu binasının tamamlanmasının ardından 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Develi Seyrani Kampüsünde eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Bununla birlikte, okulumuzun adı 04.10.2007 tarihli ve 14 sayılı Senato Kararı ile binayı yaptıran hayırsever Hüseyin ŞAHİN’in adına izafeten “Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir.

2007-2008 eğitim-öğretim yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı ile Çocuk Gelişimi Programı açılarak eğitim ve öğretime devam etmiştir. 26/08/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, “Bilgisayar Teknolojisi Programı” açılmış ve ek kontenjan ile öğrenci alımı sağlanmıştır. 05/05/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca 2011-2012 eğitim-öğretim yılında “Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)” programı açılmıştır.

28/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca 2013-2014 eğitim-öğretim yılında “Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö)” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö)” programları açılmıştır. Böylece aktif program sayısı 8 (Sekiz) olmuştur.

17/04/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca İş Sağlığı ve Güvenliği (I. ve II. Öğretim) Programları, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokuluna aktarılmıştır.

17/04/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (I. ve II. Öğretim) Programları Meslek Yüksekokulumuza devredilmiştir.

  2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Bilgisayar Programcılığı (II. Öğretim) Programı kayıt olan öğrenci sayısının az olması nedeniyle kapanmıştır.

09/01/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında “Aşçılık Programı” ile “Sosyal Hizmetler Programı” açılmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Aşçılık Programı öğrenci almıştır. Ancak Sosyal Hizmetler Programı henüz öğrenci almamıştır.

16/12/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar sonucu, 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılında “Bahçe Tarımı Programı” açılmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz mevcut programlarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi sonu itibariyle 817’si kız, 631’ü erkek olmak üzere toplam 1448 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Programlarımıza ÖSYM sınavları ile kontenjana bağlı olarak 15 ile 65 arasında öğrenci alınmaktadır.

 Meslek Yüksekokulumuzun bölüm ve programları şu şekildedir:

A – BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

- Bilgisayar Programcılığı Programı,

- Bilgisayar Teknolojisi Programı

B – YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

- Lojistik Programı

C – ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

- Çocuk Gelişimi Programı,

- Çocuk Gelişimi programı (İ.Ö)

D – BÜRO HİZMETLERİ ve SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı,

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (İ.Ö).

E – OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

-Aşçılık Programı

F – SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ (PASİF)

- Sosyal Hizmetler Programı (Pasif)

G – BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

- Bahçe Tarımı Programı

    Ayrıca Hayırsever Dr. Sami Tutum tarafından babası Mehmet Hidayet Tutum adına yaptırılan Mehmet Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezi Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsünde öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz ile bu kampüste bulunan birimlerimizde çalışan personellerimize hizmet vermektedir.

Rektörlük Makamı tarafından 2011 yılında Meslek Yüksekokulumuz uhdesine verilen Mehmet Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezinde 4 adet tarama bilgisayarı, 3 adet sistem bilgisayarı, 20 adet internete açık bilgisayarın bulunduğu 1 adet bilgisayar salonu, 1 adet kütüphane güvenlik otomasyon sistemi bulunmaktadır. Ayrıca bu merkezde 203 (İki Yüz Üç) kişilik konferans salonu, 2’şer kişilik 5 (Beş) adet misafirhane, 1 (Bir) adet fuaye salonu, 1 (Bir) adet personel yemekhanesi ve 1 (Bir) adet öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

2020 yılında Meslek Yüksekokulumuz ile Meslek Yüksekokulumuz uhdesine verilen Mehmet Hidayet Tutum Kongre ve Kültür Merkezinin altyapı ve donanım bakımından geliştirilmesi sağlanarak hizmet kalitesi artırılmıştır.

Meslek Yüksekokulumuz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 sayılı Kanun’la kurulan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Develi Seyrani Kampüsünde eğitim-öğretime devam etmektedir.